کلیات و مبانی علم رجال
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
از جمله این نوآوری‏ها میتوان به نکات زیر اشاره کرد. 1- گروه بندی روایات استاد روایات را به روایات احکام، اخلاق، جعفریات، قدسیات و توقیعات تقسیم نموده اند و به صورت ابتکاری خصوصیاتی برای هر گروه از روایات ذکر نموده اند. 2- توثیقات و مدایح در دسته بندی عام، خاص، مشهور و غیر مشهور برای اولین بار در کنار هم جمع آوری شده است. 3- طرق تشخیص اعتبار روایات که در هنگام اعتبار سنجی روایات چگونه باید به مجموع امتیازات مربوط به هر روایت توجه نمود و کدام را بر دیگری ترجیح داد. 4- اصاله الصحه و اصاله العداله در قول راوی تاکنون از اجرای اصاله الصحه و اصاله العداله در خود راوی بحث نشده است، ولی حضرت استاد از چگونگی اعمال اصاله الصحه و اصاله العداله در قول راوی در این کتاب سخن گفته اند. 5- دسته بندی و تدوین علائم ضعف و عدم اعتبار روایت این علائم تاکنون در جایی به این صورت جمع آوری نشده بود، که در این کتاب مورد بحث قرار گرفته است. کتاب حاضر در یک مقدمه و هفت فصل تنظیم شده است که فصول آن، عبارتند از: فصل اول: کلیات و مفاهیم فصل دوم: اقسام روایت فصل سوم: توثیقات عام در علم رجال فصل چهارم: توثیقات خاص فصل پنجم: راه‏های اثبات اعتبار روایت و علائم ضعف راوی فصل ششم: طبقات رجال فصل هفتم: جرح و تعدیل روات و قواعد رجالی